Smarthub update - zigbee-ad 2.2.1

1 Like

Fortsatt desimalfeil på strømmåling her

Samme her :frowning:

Historiske strømverdier er fortsatt helt feil :frowning: