Smarthub update - zigbee-ad 2.2.1

1 Like

Fortsatt desimalfeil på strømmåling her

Samme her :frowning:

Historiske strømverdier er fortsatt helt feil :frowning:

I dag er det faktisk samsvar mellom de historiske måleverdiene i Tibber og i FH. Kanskje oppdateringen hjalp litt likevel :slight_smile:

1 Like