Sporadiske peaker på målinger, gjerne temperatur og fuktighet

Hei!

Jeg erfarer med ujevne mellomrom peaker i målinger fra enheter med temperatur og fuktmålinger, kanskje flere, men det er de jeg har lagt merke til går igjen.
Fellesnevner er at det gjerne er fra enheter som har dårlig dekning eller står langt ute i nettverket, og det forekommer på flere anlegg.
Det er oftest at verdien som kommer tilbake er 0,0°C og trigger frostvarsel, mange ganger er det ca. 50°C, og noen få ganger er det veldig høye verdier.
Det samme skjer med fuktverdier uten at jeg har merket meg tallene.
Rekorden er 21000°C, og det er litt uheldig i hønehuset… :sweat_smile:

Det jeg egentlig lurer på er hva skjer her? Hvor kommer disse merkverdige verdiene fra?
Når jeg går inn i appen, så er stort sett verdiene normalisert igjen.
Verdiene kommer fra heatit z-trm3 og aeotec ms6.

Har dere vært borti dette før @Anders ?

1 Like

Hei!
Jeg har sett det tidligere, men det har vært såpass sporadisk at jeg ikke har undersøkt det videre.
Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor det skal skje. Kanskje det er noe med ufullstendige meldinger som kommer til huben, siden de er lengst ut i nettverket. Det er jo interessant at det gjelder flere enheter og samme type rapport.

Jeg skal melde det videre slik at vi kan få undersøkt det nærmere. Kan du huske om dette har dukket opp etter en z-wave-oppdatering eller noe lignende?

1 Like

Dette har forekommet i flere år, så det må gjelde flere generasjoner z-Wave oppdateringer.

Det er jo heldigvis ikke ofte nok til at det lager store problemer, men appen roper jo ulv, ulv for ofte…

Eg kan stadfeste at dette skjer hjå oss òg, med ulike typar einingar, frå tid til annan. Det har vore slik frå dag 1.

Hjå oss ser det ikkje ut til å ha noko samanheng med dekning/avstand til smarthub.