Spotpriskurve

Futurehome har allerede muligheter til å hente inn spotpris fra NordPool.
Da burde det også være mulig å presentere en spotpriskurve på dashbordet, slik at man kan se inn i “framtida” og ha noe å “sikte” mot når det gjelder styring av forbruk.
Hvis man i tillegg kunne presentere historiske spotprisdata i kombinasjon med informasjonen under “Energi” så kunne man enkelt se om man treffer med sine spotprisrelaterte automasjoner?

2 Likes