Starte en Philips Hue Scene fra futurehome

Hvordan kjøre en ferdiglaget hue scene i futurehome?

1 Like

Mener å huske at dette ikke er støttet

Da har jeg funnet ut hvordan jeg kan kjøre en hue scene via flow. Men hvordan få kjørt flow via snarvei i appen?

Då vil eg tru at du lyt registrere flowen som ei virtuell eining og så bruke snarvegar til å slå denne på og av (eller berre slå den virtuelle eininga på og av direkte).

Hvordan gjorde du det?

Bruker flow og sender http msg til hue hub med hue sitt api. Da kan man i teorien styre alt i hue hub’en.

Kopi av Flow?

Du kan også opprette en snarvei, uten å velge noen enheter (tom snarvei), og sette opp i tpflow til at trigger er den snarveien, som sender HTTP request :wink:

Noen tips for gjenbruk av flow, eks en flow kjører en hue scene og to z-wave lys. Denne skal styres fra en snarvei i app og fra en bryter på vegg.

hva slags type bryter?

namron 4 kanaler (8 knapper), bruker den i dag til å kjøre flow med scene control. Men viss jeg skal kjøre samme type scene fra app, må jeg lage en til flow som er identisk med annen trigger?

du kan enten gjøre det, eller så kan du legge til en til trigger i samme flow.
for eksempel:
image

får ikke lagret denne flowen ved å kopiere i Import:/

Prøv denne:

{
 "Id": "Ikvgwc3P2G7qeAq",
 "ClassId": "Ikvgwc3P2G7qeAq",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-02-25T19:59:34.219896439+01:00",
 "UpdatedAt": "2021-02-25T19:59:34.219896439+01:00",
 "Name": "Hue Test ",
 "Group": "Test",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "rest_action",
   "Label": "Hue scene",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Url": "http://<hue-ip-adresse>/api/<username>/groups/<id>/action",
    "Method": "PUT",
    "RequestPayloadType": "json",
    "RequestTemplate": "{\\\"scene\\\": \\\"<scene-id>\"}",
    "LogResponse": true,
    "Headers": [
     {
      "Name": "Content-type",
      "Value": "application/json"
     }
    ],
    "ResponseMapping": [],
    "Auth": {
     "Enabled": false,
     "GrantType": "password",
     "Url": "http://",
     "ClientID": "",
     "ClientSecret": "",
     "Scope": "",
     "Username": "",
     "Password": ""
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 80,
    "y": 200,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "HTTP msg"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Laget en trigger med “Home event” og tom snarvei, når jeg trykker en gang på snarvei, ser det ut som om at scenen starter, men går tilbake til forrige med en gang, må gjenta trykk flere ganger på snarvei før den blir værende på den scenen. Noen ide?

kan du dele hvordan du har løst det, for å gjøre feilsøking litt enklere ? :slight_smile:


Ser ut som om at det fungerer når man huker av for “Enable mode filter”
Fant ikke noe spesiell dokumentasjon om hva det betyr.

Ja du bør ha enable mode filter aktivert :slight_smile: