Støtter Futurehome hub Nest produkter?

Vi har sagt opp Sector Alarm og på jakt etter ny alarm og sikkerhetsløsning. Jeg har Yale Doorman, Nest Hello ringeklokke og Nest Protect røykvarslere fra før. Fungerer de med Futurehome hub og app?

1 Like

Yale doorman er vel påvei inn slik jeg har skjønt. Nest kan “integreres” med google home, og kjøre rutiner osv mot FH, men er ikke direkte støttet. Legg gjerne inn request på https://futurehome.canny.io/device-support

Ser for meg mulig playgrounds app på sikt burde være mulig