Styre sirkulasjonspumpen på VBV med utgang på Z-water

Jeg er fersk på dette, men har prøvd meg litt med thingsplex uten så stort hell… Det jeg ønsker å få til er at dersom noen av varme utgangene er aktiv så skal utgang 10 (som styrer sirkulasjonspumpen) også være aktiv. Og aller helst være aktiv i x antall minutter etter at alle de andre ikke er aktiv lenger.

2 Likes