Temp styring av smartplugger basert på HAN total effekt

Hei.
Sliter litt med å få satt opp en regel. Håper noen kan hjelpe en nybegynner…
Jeg har heat-it varmekabelstyring. Her kan jeg opprette regel som sier;

 • hvis HAN sensor høyere enn 5500W så temp ned til 25grader i 30 minutter. Deretter temp til 31 grader.
  Jeg har et par smartplugger og en temp føler (SPLZB-131 og lumi.weather) Disse er koplet sammen slik at jeg styrer temp fra appen, og dette fungerer greit.
  Men når jeg oppretter regel, får jeg ikke mulighet til å styre dette på samme måte som temp på badegulvet.
  Jeg kan kun lage regel som reduserer temp - men ikke hvor lenge og heller ikke at den etter angitt tid skal gå tilbake til opprinnelig temperatur.

Regelen jeg ønsker er;
Dersom HAN effekten er høyere enn 5500W så sett temperatur til 18grader i 30 minutter. Deretter temperatur 23,5grader

Finnes det noe her som har en løsning på dette?
Takker så mye for svar.

Hvis ikke du har en dedikert termostat som styrer smartpluggene så tror jeg enkleste løsning vil være å opprette to snarveier med de to temperaturene, deretter oppretter du en flow med HAN som trigger og setter ønsket nivå i en IF node, som igjen kjører snarvei for lav temp, etterfulgt av en wait node på 30min og så kjører du snarvei for høy temp.

Hvis du skjønner

Tror jeg skjønner hva du mener. Men får det ikke helt til.
Slik hadde jeg det opprinnelig;
Plugg 1 Stue type apparat
Plugg 2 Stue type apparat
Temp sensor Stue type sensor.

Regler:
Hvis temp 24 grader slå av plugg 1 (0g 2, to like automasjoner)
Hvis temp 22 grader slå på plugg 1 (0g 2, to like automasjoner)
Hvis HAN høyere enn 5500W slå av plugg 1 i 30 minutter (0g 2, to like automasjoner)

Så var det en som fortalte meg at dersom jeg endret pluggene fra apparat til varmeapparat så ville temp sensor styre begge pluggene og holde det til den temp jeg setter.
Så langt fungerer det helt ok.

Men så var det styringen i forhold til HAN.
Under automasjon kan jeg sette
Når sensor for wattage HAN er higher than 5500W then device varme stue og deretter 30 minutter varme stue så kommer det opp regelen
“Varme stue slås på og deretter 30min varme stue slås av”

Det var jo motsatt jeg ville ha det!
Det er ikke mulig å sette dette motsatt slik jeg ser det. Ingen glidebryter for temp eller on/off av apparater.

Under moduser & snarveier kan jeg lage 2 snarveier;

“Effekt spare” - Klima stue 20 grader"
“Effekt normal” Klima stue 23,5 grader

Så automasjonen:
Når sensor for wattage HAN er higher than 5500W deretter shortcut “effekt spar”

Så jeg finner ingen mulighet for å legge til tiden her (f.eks 30min)
Regel kopler inn og reduserer til 20 grader.
MEN går aldri tilbake til normalen igjen…
Da må jeg jo i såfall lage en regel til som sier
Når sensor for wattage HAN er LOWER than 4000W deretter shortcut “effekt normal”

Var det sånn du og tenkte?

Hei igjen.
Slike automasjoner må du lage i Thingsplex, altså avansert programmering.
Du kan lese litt her for å komme igang: https://support.futurehome.no/hc/en-no/articles/360033271432-Thingsplex-Advanced-UI-version-13-0-

Test det ut litt, så kan jeg prøve å forklare hvordan du lager automasjonen der

Hei igjen…
Da har jeg lagd i appen 2 snarveier under modus&snarveier;
Effekt spar - klima 20 grader
Effekt normal - klima 23,5 grader

Lagd denne i TP:

For testens skyld satte jeg effekten til 2500W og timer til 2 minutter.
Den fungerer ikke…
Hva er feil?

{
 "Id": "wIQgF1qu98t0GUo",
 "ClassId": "wIQgF1qu98t0GUo",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-11-15T13:14:23.078472793+01:00",
 "UpdatedAt": "2021-11-15T13:17:05.608689355+01:00",
 "Name": "Temp reduce over 5500W",
 "Group": "",
 "Description": "Reduce temp when power is higher than 5500W",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "HAN senor",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:6_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "SuccessTransition": "3",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "IsValueFilterEnabled": false
   },
   "Ui": {
    "x": 534,
    "y": 95,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "709 W"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "If pwr is over 5500",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "13",
    "FalseTransition": "",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": 5500,
       "ValueType": "int"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 296,
    "y": 233,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "Effekt normal",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 9,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 520,
    "y": 514,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "wait",
   "Label": "30 min",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "8",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": 1800000,
   "Ui": {
    "x": 284,
    "y": 466,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "action",
   "Label": "Effekt spare",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "SuccessTransition": "9",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "shortcut",
      "id": 8,
      "param": {},
      "requestId": 1
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 532,
    "y": 318,
    "nodeType": "vinc_action"
   },
   "TypeAlias": "Home mode"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

fant ut av det etter "noen timer med knoting hit og dit. Et parameter jeg ikke så/fant:

Hei,
beklager at jeg ikke svarte i går.
Litt sent hjemme ogaå gikk det i glemmeboka, men morro at du fant ut av det​:+1:t2::+1:t2:

Hva løser denne konkrete algoritmen din sånn i praksis?
Er det for å sikre at den aktuelle timen ikke får et totalforbruk over 5kWh, for å unngå den nye tariffen?

1 Like

For min del så er det tanken ja, jeg Har kjørt tilsvarende i et års tid, men med 7000kW som grense.
Har også en flow til som slår av VVB ved forbruk over 3500w på komfyr.
Og jeg har det siste året holdt meg under 5kWh

1 Like

Den nye tariffen er jo helt dustete au da, får jo ikke bruk billaderen slik den er ment å brukes på nattestid en gang nå… kunne like godt brukt den stikkontakt-padda nå…

Men ja, jeg ser at det kan hende jeg kommer over 10 kW hvis både VVB, billader og noen varmekabler kommer på. Hadde jeg hatt 11 kW lader så hadde jeg begrensa denne til < 10 kW helt klart. Utgjør vel 200 kr ekstra i mnd.

Å begrense forbruket så snart man kommer opp i en effektverdi, er kanskje ikke den rette måten da det kan hemme samkjøring som egentlig går helt fint.
Grunnen til dette er at mange automatiske og termostatstyrte systemer ikke er påslått en hel time om gangen.

Det er viktig å merke seg at effekttrinnene for nettleie ikke måles i peak, men forbruket for en hel time som “nullstilles” hver gang tidspunktet er xx00.
Blir litt som fotobokser for gjennomsnittsmåling, de regner ut gjennomsnittsfarten din mellom de to målepunktene, men har ingen forutsetning for å vite eller ta hensyn til maksfarten du har hatt mellom punktene.

Et tips er å sjekke / analysere timesforbruket du har og har hatt de siste årene, kanskje dette ikke er et (stort) problem?
Du kan laste ned timesdata i minst tre år tilbake på ‘Min side’ hos din netteier. (Min netteier Agder Energi har lagret timesdata helt tilbake til AMS’en ble slått på i 2016)
Du kan også laste ned fra elhub.no (dette krever litt mer jobb ettersom man må laste ned en og en måned og sy sammen filene)

Det er fortsatt noen uker igjen av året der de fleste av oss kan teste og notere seg forskjellige effektkonfigurasjoner uten at det påvirker nettleien.
Bruk mange forskjellige ting ‘vilt og uhemmet’ samtidig over en hel klokketime og sjekk timesrapporten etterpå. Lag pizza, lad bilen, kjør klesvask, ha på varme osv osv. :slightly_smiling_face:

Da er det lett å danne seg et bilde av hva som kan brukes samtidig. En slik tilnærming vil være et mer korrekt utgangspunkt for automatisering og prioriteringsrekkefølge av strømforbrukerne om du ønsker å gå videre på det sporet.

4 Likes

Jeg var sjekket snittforbruket mitt pr time den siste tida, og synes det er irriterende å se at jeg havner i effekttrinn 5-10 kW få ganger i løpet av en måned, enten pga at noe setter i gang samtidig og/eller at jeg bruker billaderen.

Synes den effektgreia er no tull. De kunne heller hatt fastavgift basert på total forbruk i trappetrinn som hadde vært langt mer forutsigbart, eller brukt 95 percentil hvor det tillates at man er over noen ganger…

Ser på den grafen det, her blir jeg straffa med 200 kr pr måned bare fordi jeg såvidt er over 5 kW

Einig, det er ikkje noko særleg. Synd at ein skal verte straffa for å ha ein bitte liten tur over “grensa” i ny og ne.

Hva med å lage en Flow som starte hver time og finner totalforbruket frem mot neste time. Hvis man nærmer seg en grense på 5 eller 10 kwh så kan man enten varsles eller slå av en eller flere strømbrukere.
Jeg har ikke nok peiling til å lage en slik flow, men det er sikkert noen her inne.

Hei, jeg er helt ny på dette. Men innser nå at smarthjem er en nødvendighet. Spørsmålet mitt er om man kan styre effekten over måleren med hvilken som helst han? altså en easse equalizer feks. altså det må ikke være tibber og tibberpulse?

Futurehome støtter Zigbee og Z-Wave protokoll, så du kan kjøpe en HAN-sensor/måler fra ett fabrikat som du måtte ønske (sensoren må støtte din måler), så lenge den går på en av disse protokollene. Det er noe som heter “Playground” i Futurehome, dette er “apper” inne i huben som du kan aktivere. dette er stort sett kompabilitet mot utstyr som går på Wifi, som f.eks Tibber-pulse og Easee. Du kan med andre ord kjøpe huben, kjøpe en HAN-sensor etter nevnte kriterier, laste ned Easee i Playground og gjøre noe lurt. Hva du kan gjøre med Easee-Playground intergrasjonen, det vet jeg ikke. Noen andre vet det nok :slight_smile:

Okei, men sånn som easee equalizer ser ikke ut til å ha zigbee eller zwave. Men du mener at det vil gå fint siden man “finner” den i playground?

Beklager, jeg husket feil, Easee Equalizer ligger ikke integrert via Playground.