Trådfri plugg - signal problem

Jeg har flere trådfri plugger, som fungerer helt utmerket. Det eneste er at samtlige ligger inne med Signal - problem i FH app.

De responderer fort uavhengig av denne statusen, men er litt irriterende med utropstegnet i lista over apparater. Noe som kan gjøres?

1 Like

Har akkurat samme problem

1 Like

Samma här, men även på Trådfri lampor/pærer

Jeg ser også dette på Ikea-pærer hos meg. Jeg skal melde det inn :+1:

3 Likes

Kan melde at det gjelder også hue pærer lagt direkte inn i FH, hadde ikke det problemet i hue :sweat_smile:

Har samme problem her. Registrerer at om jeg går inn i TP, finner enheten og trykker ping, så forsvinner utropstegnet en god stund… Meldingen som sendes er (hos meg):

{
  "serv": "zigbee",
  "type": "cmd.custom.ping_device",
  "val_t": "int",
  "val": 7,
  "props": null,
  "tags": null,
  "src": "tplex-ui",
  "ver": "1",
  "uid": "ea294479-492e-4c8a-b30e-8799c82b9b83",
  "topic": "pt:j1/mt:cmd/rt:ad/rn:zigbee/ad:1"
}

Er det mulig (som en workaround) å lage en flow som sender en slik melding med jevne mellomrom?