"Signal: Problem" (Zigbee enheter)

Hva er kriteriet for at det for en Zigbee-enhet (har ikke annet, mulig det gjelder for andre typer enheter også) i Futurehome app’en meldes “signal: problem”, i motsetning til “signal: OK”? Jeg har opplevd dette både for både EasyCodeTouch lås samt for begge IKEA Trådfri enhetene jeg har.

Det virker som om det ikke alltid er en umiddelbar sammenheng mellom signal: problem/OK og om enheten kan opereres fra app’en eller ikke. Dette gjelder begge veier: Man kan godt klare å operere en enhet selv om den sier Signal: Problem, og det kan hende at man ikke får det til selv med Signal: OK.
Slik sett virker det som om signalstatus “Problem” er en statistisk (historisk) status og ikke en øyeblikksstatus.

Kan Thingsplex (eller annet verktøy) brukes for å finne ut av dette?