Ymse problem med Heatit Z-TRM2fx

Eg slit med to problemstillingar relatera til Heatit Z-TRM2fx og tenkte eg ville høyre om nokon her har opplevd liknande.

  1. Det skjer ofte at eg endrar settpunkt for ein termostat i appen, men når eg så sjekkar sjølve termostaten så har ikkje settpunkt endra seg. Er det fleire som opplever dette?

  2. Eg har ein termostat som oppfører seg spesielt snodig. Av og til så begynner han ikkje å varme sjølv om settpunkt er høgare enn det golvsensoren måler. Viss eg stiller ei halv grad opp og ned att så “vaknar” han og tek til å varme som han skal. I tillegg opplevde eg her om dagen at han hoppa til ein tilfeldig temperatur utan at eg hadde stilt på denne verken i FH eller på sjølve termostaten. Luktar det reklamasjon her…?

Problemstilling 1 opplever jeg også. Har ikke vært borti problemstilling 2🤔

1 Like

Jeg opplever at det skjer, men ikke ofte (pkt 1 og første del av pkt 2). Virker som HUB glemmer at temp i rommet er høyere enn innslagstemperatur og dermed ikke sender beskjed om endret set temp. Virker som det er HUB og ikke termostat som har bug da det skjer flere termostater når problemet først oppstår. Siste del av pkt 2 har jeg ikke opplevd.

1 Like

Har dere noen andre temperatursensorer i samme rom? Det skapte litt krøll for meg med Z-TRM3 versjonen fordi jeg hadde kanal 4 (effekmåleren) i samme rom som termostaten, Det fungerte fint helt til jeg satte inn en bevegelsessensor som også hadde temperaturmåler i seg… Da ble det bare ball frem til jeg fikk fjernet kanal 4 fra rommet (la de i et eget virtuelt rom for å måle strømforbruket på varmekablene)

Har stort sett multisensorar og brannvarslarar med temperatursensor i alle rom der me har termostatar.

Lurt å få vekk kanal 4, ja. Viss den er lagt i rom så kan FH overstyre dei interne grensene i termostaten. Det kan gå hardt ut over til dømes parkettgolv der det ikkje skal overstige 27°C i golvet…

2 Likes

Kan legge til at det angående kanal 4 gjelder forøvrig kun for Z-TRM2fx og ikke Z-TRM3.
For kanaloppsett på Z-TRM2fx finnes her;

1 Like

Godt du passar på, @espen:sweat_smile:

1 Like