Får ikke lagt til Heatit Z-TRM2fx

Jeg prøver å inkludere mine Heatit Z-TRM2fx, men får det ikke til.
Jeg legger inn sikkerhetskoden og starter inkludering i appen og på enheten og de finner tilsynelatende hverandre. Jeg har støtt på to problemer:

  • Enten får jeg Error på Heatit og appen står bare på “Enhet funnet. Klargjør innstillinger…” eller hva det nå står.
  • Andre ganger så kommer Error på Heatit først så Inc etter en liten stund. Fremdeles står appen bare og spinner på “Enhet funnet. Klargjør innstillinger…”.

Jeg har avsluttet appen, restartet huben og fremdeles står appen i ro på samme sted. Jeg lot den ligge ganske lenge for å se om det skjedde noe til slutt, men den går ikke videre fra det punktet.
Noen tips her?

Det høyrast ut som du prøvar å leggje dei til med sikker inkludering? Det hadde eg ikkje gidda med termostatar. :blush: Prøv usikkert og sjå om det går betre.

At du får Err før Inc på termostaten ved inkludering er (diverre) heilt normalt.

Jeg har aldri skjønt hvorfor sikker inkludering med eller uten kode er viktig på lys heller, men jeg skal prøve usikker inkludering.

Jeg irriterte meg mest over appen som aldri gikk videre fra punktet jeg nevnte. Inkluderingen på termostaten gikk fint, men appen ble aldri ferdig så enheten ble ikke lagt til. Da måtte termostaten fabrikkresettes for å fikse det hver gang.

Etter mi meining så er sikker inkludering heilt feil å bruke på alt anna enn låsar og ting som har med sikkerheit å gjere (brannvarslarar og liknande). For ljos, termostatar og slikt så får ein berre ein vanskelegare inkluderingsprosess og mykje meir unødig trafikk på Z-Wave-nettverket, utan at ein får att nokon nemneverdig bonus.

Ut frå mi erfaring så kan Z-TRM2fx vere ei plage å få lagt til… :woozy_face: Eg veit ikkje kor mange gonger eg måtte prøve på nytt med mine, både med og utan fabrikknullstilling…

1 Like

Med usikker inkludering virka det på første forsøk👌🏻 Takk for hjelpen!

Som du sier kommer jeg nok til å bruke det fremover på ting som ikke er sikkerhetskritiske.

1 Like

Så bra! :smiley: Eg hadde ein sterk mistanke om at det kunne vere der problemet låg, ja… :wink:

Jeg lurer på om jeg har fått svar på dette før, men jeg ser også at standard på mine er å vise settpunkt mens manualen sier at målt verdi er default.
Mine er versjon 3.4 mens manualen er for 3.6. Har det blitt gjort en endring på dette?

Ja, det er bytta rundt på dette mellom 3.4 og 3.6. Du må tru eg òg klødde meg i hovudet før eg fann ut av det… :joy:

FH kan vel fremdeles ikke oppdatere Z-wave enheter. Er Aeotec Z-stick fremdeles enkleste måten å oppdatere enhetene på?

Eg oppdatera mine med Z-Stick. Det var noko styrete å gjere det slik, men vel verdt det etter mitt syn. FH likar betre 3.6. :wink:

1 Like

Vi vet vel lite ennå om oppdatering via FH er uker unna eller år… må kanskje kjøpe en Z-stick jeg og!

Igjen, tusen takk for hjelpen🥳

1 Like

Jeg kom til å tenke på en ting.
Jeg har 15 Heatit Z-Dim i huset og alle er inkludert med S2 sikkerhet med 5-sifret pin. Sier du at dette skaper ekstra trafikk for huben og at jeg kanskje burde legge de inn på nytt usikret?

Eg ville sterkt ha vurdert det, ja. Det var temmeleg stor forskjell. No finn eg ikkje att talet eg fekk opplyst i farten, men eg lurar på om det var så mykje som ti gonger større pakker som skulle sendast over nettverket ved sikker tilkopling. Uansett var det stor forskjell.

Dette har kanskje mest å seie viss ein har veldig mange einingar på Z-Wave, slik som me har (i underkant av 130), men uansett greitt å ikkje belaste nettverket meir enn naudsynt. :blush:

1 Like

Da skal jeg uten til gjøre det.
Jeg ser du laget en sak på Canny om det. Hos meg står den på usikker som default når jeg går inn for å legge til en ny enhet. Gjør den ikke det hos deg?

1 Like

No var eg inne og sjekka, og det kjem på usikker som standard for meg òg.

Eg var rimeleg skråsikker på at sikker var standard tidlegare, men då hugsar eg enten feil, eller så har FH endra det. :blush: Eg sletta i alle fall forslaget att. :+1:

1 Like

Jeg ser det finnes både Aeotec Z-stick 5 og 7 på markedet.
Tror du det er like enkelt og holder med 5, som er billigere, siden jeg kun skal bruke det til å oppgradere enheter?

Ja, det vil eg tru. Eg går ut frå at 5 støttar Z-Wave 500, og 7 støttar Z-Wave 700, så då treng du berre femmaren. :slight_smile:

1 Like