Appen/Smarhuben responderer ikke. Kjent feil

Noen kunder har idag opplevd at Smarthuben ikke responderer, men tilsynelatende er online.
Symptomene er at ingen enheter responderer, ikke viser statuser (eks. Strømforbruk, temperatur, lys etc) og at modusknappen på verktøylinjen er borte.
Feilen skyldes antageligvis et avbrudd i bakenforliggende tjenester og undersøkes nå av oss.
Foreløpig løsning er å restarte Smarthuben. (Strøm ut - vent 3 min - strøm inn)
Vi jobber med å løse problemet, og kommer til å oppdatere på status.futurehome.io.

1 Like

Er det noe nytt her?
HUB står på hytta og får ikke tatt strømmen på den på 2 uker

1 Like

Hei. Jeg har samme problem som KjellRanda. Har ikke mulighet til å fysisk slå av/på hub’en på en god stund som følge av distanse.

Når kan vi forvente en løsning på dette?
/Bjørn H.

Hei!
Dessverre kreves det en oppdatering for å fikse dette problemet permanent, noe som gjør at huben må restartes.