Automasjon basert på median av strømpris

Hei,

Mulig dette er mulig i thingsplex, men har ikke kommet så langt. Det kunne vært nyttig å ha mulighet til å bruke median i tillegg til gjennomsnitt når man automatiserer basert på strømpris. Ved en normal jevn kurve fungerer gjennomsnitt fint, men i det siste har jeg sett en del eksempler på nesten flat kurve og en kraftig peak eller et kraftig drop i 2-3 timer. Da vil gjennomsnittet legge seg enten rett under eller rett over kurven, og automasjonen vil være aktiv/inaktiv i 21-22 av 24 timer. En medianlinje ville derimot alltid ligget sånn at de 12 dyreste timene ligger over og de 12 rimeligste timene ligger under.

Einig, og for å utvikla ideen vidare har eg i mitt stille sinn fundert på kva som kan vera eit passande begrep for å beskriva dei x billigaste timane i døgnet.
“En persentil , eller prosentil , er (iflg Wikipedia) den verdien som en gitt prosentandel av en gruppe observasjoner er mindre enn eller lik.”
Median er altså det samme som 50-persentil. For varmtvannsberedaren vil kanskje ein automasjon som slår den på dei 6 billigaste timane, altså kvartil, vera tilstrekkelig. Men kva om eg anser 5 timar tilstrekkeleg for mitt hushald?
Her trur eg rett og slett ordboka må utvidast med eit nytt begrep for nøyaktig å kunna beskriva dette i ein variabel som er enkel å ta i bruk for mannen i gata.
Kva for eit begrep kan generelt brukast for å beskriva dei x billigaste timane i døgnet? Prisentil? Perdøgnil? Døgnil?

Her er dere inne på noe jeg også har savnet, det å kunne strømstyre ved f.eks å aktivere VVB i de 4,5,6 billigste timene i døgnet hadde vært gull… Kunne nok forøvrig vært gjord med mange ting som varmekabler, etc også…

Hva med noe så enkelt som “de rimeligste timene” som alternativ til gjennomsnitt, og “antall timer: X/24” som variabel

1 Like

Virker som mange spør om dette, men ingen svarer…. 6 dyreste timene - Slå av av VVB. Resten slå på.

2 Likes