Automatisk nattsenking av temperatur

Er det mulig å skifte mellom moduser f. eks hjemme til natt automatisk, f.eks på et satt tidspunkt?

1 Like

Ja, gå til automasjoner, velg tid og så kan du velge modes der, slik at f.eks kl 23:30 hver dag, når modus er hjemme, borte endes til natt. :blush:

3 Likes

Takk for svar. Har nå etablert 2 automasjoner: 1 for endre fra hjemme til natt og en for natt til hjemme :smiley: Takk for hjelpen.

2 Likes

Så bra, bare å spørre her på forumet så er det oftest hjelp å få :+1:

2 Likes