Diskusjon rundt fastvare for ID Lock 150

Fick detta som svar:

“Hei Fredrik, det står feil i versjonshistorikken. Det skal være [keybutton 2-3 seconds, master pin, *, 2, *, 8, 3]”

2 Likes

Har FW 1.5 på låsen, men ser at den nyeste er 1.5.7 bør jeg oppdatere eller ikke? Ser at noen melder problemer. Det funger greit for meg nå med 1.5.

Viss du verken har problem eller ynskjer noko an den nye/endra funksjonaliteten i nyare utgåver så er det slik sett ingen vits i å oppdatere berre for å gjere det. :blush:

Ok. Takk. Har du oppdatert FW til 1.5.7? Og har du opplevd eventuelle problemer med den?

Eg er på 1.5.6 enno, så kan diverre ikkje uttale meg om 1.5.7 per i dag. :slight_smile:

Whaaaaat?! :open_mouth:

Kva var det du stussa på? :blush:

Folk tenkjer veldig forskjellig i høve til dette med oppdateringar. Nokon vil uansett oppdatere til nyaste utgåve uansett. Andre ventar til ting er meir utprøva og/eller der dukkar opp ny funksjonalitet som ein treng eller ynskjer seg. Eg personleg er nok litt midt imellom desse synspunkta. :blush:

Alt eg ville få fram var at viss alt fungerer og den aktuelle oppdateringa ikkje tilfører noko du har sakna eller som er viktig av andre grunnar (til dømes sikkerheit) så tapar ein ikkje noko spesielt på å ikkje oppdatere. “If it works, don’t fix it”, som det heiter. :wink:

Det ser ut som om ID Lock har noko nytt på gong:

1 Like

Thingsplex 1.0.8 ser ut til å kunna gje eit hint! Meiner user-code er ny :slight_smile:

Undrar på om dei har sett forslaget mitt:

For dei som ikkje har fått det med seg så er fastvareutgåve 1.5.7 ute av beta no:

Firmware version 1.5.7 30.11.2020

Improved functionality

 • Added menu option to activare or deactivate lock while open.
  • When deactivated the ID Lock will no longer lock while open, when one touches the panel or when sending lock command from Z-Wave.
  • To activate or deactivate do the following [key button 2-3 seconds > master pin > * > 2 > * > 8 > 3].
  • By factory default lock from panel while open is activated.
  • This setting will not disable lock from the panel while the door is closed.
 • Increased the time from touching the panel to the door locking while the door is open.
 • Changed led and sound when the door is locked from the panel while open.
 • When 23hr battery timer has expired, and ID Lock has low battery and is in closed/unlocked, the lock will now lock automatically.
 • If the conditions are met the lock will play «twinkle twinkle» to indicate low battery and lock.

Z-Wave

 • The lock will now stay awake up to 5 minutes after Z-Wave inclusion is started from the lock.
 • When lock while open is deactivated, Z-Wave lock will no longer lock the door if open, see how to activate or deactivate this in the description above.

Bugfixes

 • Fixes a bug related to master pin mode.

Det var herleg å endeleg kunne slå av den formastelege funksjonen som gjorde at låsen kunne låsast med døra open… :tada: Eg har vore nære på å få dørkarmen (og kanskje låsen) skada/øydelagd i alle fall to-tre gonger i den relativt korte tida sidan siste fastvareoppdatering… :face_with_raised_eyebrow:

Eg skjønar for så vidt resonnementet deira angåande kvifor dei la til dette, men eg trur dei laga seg (og brukarane) større problem enn dei løyste akkurat der.

2 Likes

Då er fastvare 1.5.9 lansera:

Firmware version 1.5.9 (25.05.2021)

Bugfixes

 • Improved autolock and sensor latch logic
 • Security update

Lyt prøve å få lagt inn denne i morgon. :blush::+1:

2 Likes

Då er siste fastvare lagt inn på båe låsane våre. Det virkar som om ID Lock har fått fiksa dei problema med oppdatering som 150-en hadde i starten. No fekk eg oppdatera båe låsane på fyrste forsøk. Tidlegare måtte det som regel fleire mislukka forsøk til før det gjekk. Tommel opp for den! :+1:

Elles kunne det vore moro å visst noko meir i detalj kva dei har retta/forbetra i denne utgåva. Uansett lyt ein no tru at det vert ei endring til det betre om ein ikkje ser så mykje til det i kvardagen. :blush:

2 Likes

Er dette en beta? Må man ha pin kode i app?

1.5.9 er ikkje beta, nei.

Du kan leggje inn PIN-kodar på ID Lock 150 via Futurehome-appen, men du må ikkje. Det kan gjerast direkte via låsen - om eg forstår spørsmålet ditt rett? :blush:

Sist jeg oppdaterte låsen fikk jeg en pinkode som jeg måtte taste inn i Updater app. For å få nyeste versjon. Tappe på ikonet i app X antall ganger for så å taste femsifret kode

Hm, det var snodig… :thinking: Det har eg aldri opplevd sjølv, og aldri høyrt om heller.

Når det er sagt så har eg aldri bruka beta-fastvare på nokon av låsane våre. Kanskje det har noko med det å gjere…?

Om du skal ha beta utgave så registrerer du deg på sidene til IDLock, og får tilsendt en kode som @Rolf sier :wink:

1 Like