Effektbasert automasjon

Har satt opp effektbasert automasjon fra FH app som slår av Heatit rele ved forbruk på over 5Kw for så å slå på igjen etter 20 min. Rele slås av som forventet når effekt passerer 5Kw og på igjen etter 20 min. Når releet slås på igjen etter 20 min slår det ut og inn i ett sett. Antar at dette kommer av at HAN sensor rapporterer effekt hvert 2. sek, og så lenge effekt er over 5Kw gis det ny beskjed om å slå av/på. Har forsøkt tilsvarende automasjon med å senke temperatur på termostat, og det samme skjer her med at temperatur justeres hurtig opp og ned etter innstilt tid. Finnes det en enkel fiks på dette?

Hei!
Jeg forsøkte å reprodusere problemet ditt, men klarte det ikke. Satte opp et relé som skulle skru seg av ved et visst forbruk og på igjen etter x minutter. Etter x minutter skrudde den seg av igjen pga. høyt forbruk (som forventet), men den var nå av de x minuttene den skulle før den skrudde seg på igjen.

Har du noen flere automasjoner som kan blande seg inn her? Det skal ikke ha noe å si at HAN-sensoren rapporterer hyppig, så lenge det er en “time-out” på enheten på 20 minutter. Det er altså ikke noe skal slå på denne enheten igjen før disse minuttene har gått.

Har ingen andre automasjon mot denne enhet, slettet automasjonen og satte den opp på nytt. Releet slås av ved valgt effekt, og på igjen etter x minutter. Så fortsetter det å klikke ut og inn i hurtig varierende takt.

Forsøkte tilsvarende automasjon på rele til bereder som har en spot pris automasjon i tillegg, virker som d samme skjer her. Ikke så lett å høre dette releet som står i en boks i kjelleren, men i følge on/off report I Thingsplex rapporterer den opp mot 1000 on/off pr time(håper ikke d betyr at releet faktisk klikker ut/inn så ofte) Med kun spot pris automasjon viser den ganske stabilt 3 on/off pr time.

Hvis reléet rapporterer at det klikker inn og ut så ofte vil jeg anbefale å skru av den effektbaserte automasjonen og ringe support (23506847) før du skrur den på igjen. Det er ikke helt bra at den går av og på så mye.

Ja automasjonen er nok avslått😊 Er usikkert på om releet faktisk slår ut og inn så ofte, eller om rapporten f. eks teller antall beskjeder om å slå av grunnet høy effekt når det likevel er av grunnet høy pris.

Eg har 2x futurehome smart rele 16a som styrer hver sin vvb. Er det mulig å bruke intern måleren i disse til å styre hverandre i en slag sløyfe i thingsplex for å unngå effekt topper? Typ: ved strømpris under snitt slås bereder 1 på, og når måleren i rele for bereder 1 er under 100w så går bereder 2 på. Da vil bereder 1 varme seg opp til optimal temp før bereder 2 begynner å varme. Har prøvd litt i thingsplex å få dette til, men klarer ikkje hente ut nåtid forbruk fra rele.

Eg bruker ikkje slå av funksjon ut fra verdi på han sensor, da denne fort fyker høyt når varmekabler og varme i ventilasjon slår seg på i en kort periode.

Har nå bare laga en enkel automasjon som sier at når strømpris er under snitt så går bereder 1 på I 25 min, for så at bereder 2 går på i 25 min.

Dette skal være mulig. Om du lurer på hvordan en strømrapport ser ut på denne enheten så kan det være lurt å ha “message stream” i thingsplex oppe samtidig som du skrur den på. Med en gang enheten registrerer strømtrekk vil denne meldingen dukke opp i message stream. Denne informasjonen kan du bruke som trigger eller kriterium i flowen.

Sjekk gjerne ut @ThomasR sine betrakninger rundt temaet :+1: Best Practice Development

1 Like