Er det mulig å bruke to stk Han sensorer til Hanporten på strøm måler?

Jeg har en Tibber Pulse og en EVA Han sensor. Er det mulig med en splitt og koble begge til strøm måleren?
Jeg har i dag Tibber Pulse som viser sanntid via VIBB. Har tidligere hatt dette tilkoblet både mot Tibber og FH. EVA Han sensor er ikke tilkoblet.

Tibber Pulse viser riktig via VIBB, men i appen til FH så kommer det noen lave verdier under energi.
Jeg klarer ikke å fjerne Tibber real time meter under enheter. Har fjernet tibber pulse fra playground slik at den ikke er aktiv.
Ønsket er å kunne se sanntid både under FH og VIBB. Tydeligvis ikke mulig med kun en stk han sensor.

Man kan bruke to - må ha en splitter, HAN Splitter og muligens en strømkilde til enhetene (det er ikke sikkert måler gir nok strøm for to enheter).

Mer info her: https://forum.futurehome.io/t/fh-han-og-fjutt/5134

Du kan søk litt in FB grupper etter “splitter” noen har snakket om det der også.

Vet.
Har konstruert en splitter som fungerer utmerket.

Sendt fra Outlook for Android

1 Like

Får du nok strøm til begge, uten extern strømkilde? Og hvilken han sensorene har du?

Jeg har 3 stk tilkoblet, FH, Tibber og Easee. Kun Tibber sin som er tilkoblet ekstern strømforsyning .

1 Like

Fjutt og HAN i øyeblikket.
Splitteren min er aktiv og kan bygges ut videre uten problemer.

1 Like