Etterisolering av VVB

Dette har ingen ting med IoT eller smarthus å gjøre.
Jeg prøver likevel. :slight_smile:

Vi har en forholdsvis ny VVB, som burde vært bra isolert.
Vår VVB er plassert i rom i kjeller. Et rom som ellers ikke er i bruk.
Jeg har nå etterisolert denne tanken med 15 cm isolasjon.
Har plassert temperaturovervåking av lufttemperatur, temperatur på ytterkassa av VVB, og øverst på stigrøret.
Kommer ikke til å få målt selve vanntemperatur, så stigøret får holde.
Det som overrasker meg er temperaturen som blir målt på ytterkassa (mellom ytterkassa og etterisolering.) På stigrøret måler jeg 65° og på ytterkassa 43°. Rimelig stort varmetap.
Lufttemperatur på stabilt 18°.
For de som har tanken i ubrukt rom i kjeller, er det nok lønnsomt å etterisolere.

Noen andre som har tatt noen temperaturmålinger av sin VVB?

Bravo du har heilt sikkert redusert straumrekninga di ved dette grepet og investeringa di er nok snart tent inn. Men:

Eg vil advara mot å gjera dette grepet uten å ta i betraktning risikoen for korrosjon under isolasjon og generell avkortning i forsikringa ved lekkasje eller brann. Pass på å etablera gode inspeksjonsrutinar slik at du kan forsikra deg om at ikkje isolasjonen blir våt (lekkasjar/kondens). Korrosjon på VVB kan vera katastrofalt og evt. skadar vanskelig å få dekt på forsikring uten dokumentasjon på fagmessig utførelse og etterfulgt inspeksjonsprogram. (Worst case scenario: Tanken begynnar å lekka og varmeelementet antenner isolasjonen pga temperaturreguleringa ikkje virkar når tanken er tom)

Ein enklare berekningsmodell ville for øvrig vore å installert ein smart strømbrytar og målt det gjennomsnittlige varmetapet i kWh per døgn, før og etter etterisolasjon. (ca 20kr pr døgn uten etterisolering på hytta for min del, for august). Berekning av varmetap er ikkje heilt rett fram men om du likevel vil prøva er det lurt å starta med å berekna R-verdiar.

Helsing mekanisk ingeniør (i beste meining)

Jeg sjekket min som er en 6 måneder gammel Oso 300l. Den var 26 på ytterkasse og 42 på stigrøret. plastlokket over toppen var 34 grader. Jeg har ikke etterisolering, det er sikket forskjellen på ytterkasse.

Min er i et kjellerrom med vaskemaskin og tørketrommel og ellers sjelden bruker panelovnet som er på veggen. For min del det virker som jeg taper ikke så mye penger siden det er lite og varmen er brukt til oppvarming.

Kan fukt risko kanskje reduseres ved å bygge en ramme som holder etterisolering litt vekk fra ytterkasse?

Ja så lenge fukt kan renna fritt langs heile tankveggen og med åpen drenering til godt synlig plass i bunn, samt tilstrekkeleg avlufting i topp så er du nok trygg. Å kunna dokumentera det, feks i tilfelle eit branntilløp som startar i urelatert utstyr, er noko anna. I disse dagar vil det nok for mange likevel vera fristande å ta den risikoen. Eg er nok redd mange uansett vil velga ei meir lettvint og “temporær” løysing.

1 Like

En 200L moderne vvb har varmetap på ca 60w/t, 300L ca 80-85w/t. Dette er målt ved 65gr vanntemp og 20gr omgivelsestemperatur. Høyere vanntemperatur og lavere romtemp øker derfor varmetapet.

Disse berederene er skumisolerte og dette skummet hefter både til tanken og til ytterplaten, altså en sandwich konstruksjon.
Ved etterisolering er det to ting som er viktig. 1.Størst varmetap i toppen ved rørkoblingene og ut på rørene.
2. Ikke isoler foran det elektriske rommet.

1 Like

Jeg mener også disse nyere vvb er skumisolerte. Sannsynlig med polyurethane skum.
Jeg har vanskelig for å se at noen kondens problemer skal kunne oppstå.
For at kondens skal oppstå må vel kald luft komme til.
Isolasjonen jeg har lagt ekstra er strappet slik at den ligger inntil ytterkappa.
Foreløbig har jeg også isolert foran det elektriske rommet. Har målt temperaturen til 18° og luftfuktigheten til 22% inne i dette kammeret.
Er enig at dette rommet bør være tilgjengelig og kommer til å åpne opp for luken.

Jeg tok de første målingene uten isolasjon, og fikk nesten de samme temperaturer som @mhenkenis.
Derfor testet jeg med ekstra isolasjon som jeg hadde liggende. Så noen ekstra investering var det nok ikke @jon
Ble overasket at det ble målt 43° mellom ytterkappa på tank og isolasjonen jeg la på.
Men dette er kanskje ikke unormalt?

@jon, har du noen referanser til at nyere vvb har rustet i filler pga etterisolering?
Hadde vært interessant å vite hvordan etterisoleringen var på disse tilfellene?

På 6 dager er det et gjennomsnittsforbruk på 7 kwt pr dag. Med isolering of smart strømbryter.
Mulig det er litt for få dager å måle på. Skal måle over flere dager, og så fjerne isolasjonen og måle igjen.

7kwt sier ikke mye så lenge du ikke forteller hvor mange som er i familien.
Hos oss bruker vi ca 1,5-2 kwt pr person pr døgn.

Når en bereder brukes så synker temperaturen i tanken, ergo synker også varmetapet i den perioden.

Skal du finne ut hvor mye isolasjonen reduserer forbruket så må du måle feks 1 uke med isolasjon og 1uke uten.
Begge uker må ha samme forbruk.

Jeg tipper temperatur forskjellen er normalt. Blir som å ha noe liggende på gulv med varmekabler.

Blir interessant å se forskjellen med og uten etterisolering. Jeg tror ikke så mye, men også trodde sommer i sør Norge i år kommet til å bli en våt sommer…. :grin:

Korrosjon under isolasjon er vel ansett i industrien, og eg har sett eksempel på rusta varmtvannsberederar i bruk (riktignok av eldre modell), men spesiell kompetanse innan bransjen har eg nok ikkje. Derimot har eg ofte erfart at ein “midlertidig quick-fix” kan bli meir permanent enn tiltenkt, og gi uforutsett risiko over tid. (Gjerne også kobla ut for ei tid og deretter tatt i bruk igjen - derfor kommentaren om kondens) Mine kommentarar er for å løfta fram disse risikoane - for deg, men ikkje minst for andre brukarar av forumet som kan la seg inspirera av ditt innlegg. Mange gode kommentarar her (kudos @Reidar som synes å vera spot on), artig at folk lar seg engasjera :smiley:

1 Like