Fibaro Smart Implant med DS18B20

Noen som har knekt koden med Smarthub 2?

Har testet med 3 stk Shelly DS18B20 og Smarthub 2, men får ikkje opp noen temperaturer

La til en sensor med smarthub 2 og ser ut til og virke fint her, med metoden beskrevet over☺️

Fikk det til nå, hjalp å lesa bruksanvisning til smart implant, 3 raske trykk på knapp for å legge til enheten.

Virker nå fint med 2 sensorer, skal prøva å kobla til fleire sensorer seinere og satser på att det også vil fungera fint👍

Takk! Du fortjener bløtkake.

2 Likes

Jeg har prøvd å inkludere smart implant nå med både en og to ds18b20 sensorer.
Men får bare 7 kanaler uansett.
Forsøkt både sikker og usikker, både krysset av og ikke på inkluder kjente enheter raskere.
Testet på 2 ulike hubber.
Hva gjør jeg feil?

Har du gjort som beskrevet ovenfor og endret template til force interview i thingsplex og valgt sikker inkludering?

Jeg har ikke forsøkt inkludering via thingsplex, kun via app.
Men med alle muligheter.
Jeg tester via thingsplex etterpå

Jeg har og slitt med at kanal 8-> (eksterne DS18B20 sensorer) ikke synes etter inkludering. Etter mye googling, prøving og feiling fant jeg fram til noe som virker:

  1. Sensorene må være koblet til før inkludering
  2. Velg “Secure inclusion” i appen (midterste valg = S0)
  3. Kryss av for “Force zwave interview…” i S0-templaten for Fibaro Implant. Du finner denne i Thingsplex når du trykker Advanced knappen i bunn av lista under Adapters->Z-wave

Testet dette nå…tror jeg gjorde rett på steg 3.
Uansett, så vises ch_8 i thingsplex nå med én sensor tilkoblet, men den viser fortsatt bare 7 kanaler i appen

Fikk det til en gang. Forsøkte deretter å slette enheten.
Koble til flere sensorer, 3 totalt.
Da går det ikke å inkludere igjen…kommer bare opp med zw_0_0_0

Som @frobnil har skrevet:

Sensorene må være tilkoplet SmartImplant FØR denne inkluderes i FH.

Min erfaring etter kveldens POF (Prøv Og Feil) er at det kan lønne seg å bruke Thingplex (TP) for inkludering.

Selv om @frobnil her skrevet dette før, så skriver jeg min fremgangsmåte:

Smarthub ver. 1V1.
Fibaro SmartImplant kjøpt fra Elektroimportøren.
DS18B20 kjøpt fra “Artigere Liv” - 4 stk loddet i parallell UTEN 4k7Ohm motstand.
Sørget for å slette/nullstille SmartImplant. Sjekk gjerne i TP at den faktisk er slette fra lista over adaptere.
Start inkludering på SmartImplant (3 raskte trykk på “bryteren” på fronten).
Gå inn i TP, Adapter og velg “Add device”.
Huk av for “Forece interview” og klikk “Start”.

VENTE - VENTE - VENTE

Dette tar tid, men den som venter på noe godt venter sjelden forgjeves.

Jeg klarte å legge til 2 SmartImplants med henholdsvis 4 og 3 DS18B20-sensorer.
Dette lover godt.

Nok en gang takk til @frobnil som satte meg på sporet.

2 Likes

Nå har heg gjort akkurat det du beskrev og for første gang får jeg opp kanal 8 og 9 i appen!! (jeg har to DS18B20)
De vises imidlertid ikke i TP og det er jo nettopp der jeg skal bruke verdiene… noen erfaringer her?

@groodal; Hvor i thingsplex sjekker du at enheten ikke har kanal 8 & 9?

Etter en restart av hub, dukker de siste kanalene opp. Glemte å oppdatere her.

Jeg kikket under registry / devices

Jeg fikk til å legge inn denne sensoren takket være gode beskrivelser i denne tråden. Takk!

Utfordring 1:
I mitt prosjekt skal jeg bruke 4 smart implanter med eksterne sensorer til å følge med på temperaturutviklingen under solcellepanelene i et integrert solcelletak som jeg får installert den kommende måneden. Høy temperatur gir dårligere effektivitet i energiproduksjonen og jeg vil da kunne justere/bygge om luftingen i takkassen basert på denne informasjonen om det skulle vise seg at denne er utilstrekkelig. Jeg finner ikke en måte å få opp et plot av temperaturutviklingen i appen. Dette ville vert nyttig fordi jeg da ville kunne lett fulgt med på temperaturen via telefonen. Ville satt pris på tips til hvordan dette kan løses uten å bruke thingsplex. En varsling ved 10-gradersintervaller ville gjort nytten i en utprøvingsfase.

Utfordring 2:
I tillegg har jeg en tanke om å bruke sensorene som en tidligdeteksjon av branntilløp i anlegget og kunne tenkt meg en varsling i app og eventuelt alarm i huset. Her tror jeg det finnes sirene/alarm for det siste men for fjernvarsling til telefon er det ikke like enkelt da en automasjon kun setter en scene eller en utgang. Også her vil løsningsforslag mottas med stor takk.

Denne løsnigen er valgt på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Smart implant er valgt fordi den kan powres fra kabel. Batteridrift er ikke aktuelt for enheter som er bygget inn i tak. (Tilkomst via demontering av beslag er mulig).
  • Temperaturgrensen på tempsensorer med zigbee/z-wave har typisk en øvre grense på 70-80 grader, dette begrenser utvalget da antatt driftstemp. vil kunne komme opp i disse verdiene.