HeatIt Z-Push Button med assosiasjon til Fibaro Wall Plug eller Fibaro Dimmer 2

Jeg har problemer med å få HeatIt Z-Push Button 2/8 til å fungere med andre enheter. Har forsøkt å få en HeatIt Z-Push Button til å slå av/på en Fibaro Wall Plug og en Fibaro Dimmer 2 uten hell. I FH appen velger jeg f.eks Z-Push Button 2 under “Enheter”. Klikker “Forbindelser” og velger gruppe 2. Vekker Z-Push Button før jeg klikker “neste steg”. Der har jeg fått lagt til 2 stk. Fibaro Wall Plug. Men, når jeg trypper på I/O-knappene på Z-Push Button så skjer det ingen ring - dvs. Fibaro Wall Plug slår seg ikke av/på slik jeg ønsker. Samme problem med Fibaro Dimmer 2. Tips?

Høyrest ut som du har gjort det meste riktig… Om du vil gå systematisk til verks ville eg 1) prøvd å ekskludera og inkludera Z-push button på nytt og prøvd igjen. Om ikkje heller det virkar, ville eg 2) lasta ned den gamle FH-appen (Futurehome Classic). For meg synes den nye FH appen å vera litt på betastadiet mtp. associations. Den nye appen er nok i stadig utvikling men sjølv tenderer eg til å gjera denne typen innstillingar i gammal app. Her har jo også futurehome eit spesifikt problem å feilsøka på om det skulle visa seg at det virkar i den gamle appen og ikkje den nye…

Takk for gode tips. Jeg har allerede fjernet og lagt til enhetene på nytt, men jeg skal teste den gamle appen.

Antar at den nye og den gamle appen kan brukes i paralell!?

Heilt korrekt. :blush:

Vil alle settinger dukke opp automatisk i den gamle appen så snart en ny site opprettes (app kobles til sentral), eller må alle enheter legges til på nytt (evt kun de enhetene som ikke fungerer i den nye appen)?

Så lenge du har gammel hub (enocean hub), så kan begge appene brukes. Men har du den nye (zigbee hub), så er det kun den nye appen som fungerer

1 Like

Endringar som du gjer i den eine appen vil i utgangspunktet automatisk dukke opp i den andre.

Nokon unntak er der likevel. Eg ser til dømes at når eg legg inn Sensative Strips via gamal app så lyt eg setje korrekt type både i gamal tid ny app. Men stort sett går alt av seg sjølv. :blush:

Ja, det er sjølvsagt eit viktig poeng som @lgrubbmo kjem med her. :+1:

Ok. Jeg har den nye FH huben/sentralen, og slik jeg skjønner det så kan jeg kun bruke den nye appen. Da er jeg tilbake til utgangspunktet hvor jeg ikke for assosiasjoner til å virke :slight_smile: Assosiasjonene er tilsynelatende opprettet (de er synlige under assosiasjonsgruppe 2), men det skjer ingenting når jeg trykker på knappene på HeatIt Z-Push Button. Jeg har forsøkt å fjerne og legge til alle devicene flere ganger, og jeg har også fjernet og lagt til assosiasjonene flere ganger. Jeg kan også se assosiasjonene i Thingsplex.
Det spørs om jeg ikke må få Futurehome sine teknikere til å debugge dette sammen med meg (jeg har gitt de tilgang via appen).

Hei!
Har du sjekket om du har alle de nyeste oppdateringene ?
Innstillinger > husholdning > hub innstillinger > software oppdatering

Da har jeg testet med de aller nyeste oppdateringene, men dessverre samme resultat; Jeg får ikke HeatIt Z-Push Button til å kontrollere en Fibaro Wall Plug eller en Fibaro Dimmer 2.
Jeg har forsøkt å opprette assosiasjonene fra Futurehome appen, og jeg har også forsøkt å opprette assosiasjonene ved bruke av knappen på HeatIt Z-Push Button og Fibaro enhetene ref. manualene. Det ser tilsynelatende ut at selve assosiasjonene opprettes (bekreftes av antall LED-blink på Z-Push Button), men det skjer ingen ting når man klikker på I/O-knappene etter på - jeg ville forvente lys av/på.

Noen som har erfaring med HeatIt Z-Push Button sammen med Futurehome (ny hub og ny app)?

Hvilken gruppe setter du assosiasjonen i på z-push?

Hei.

Jeg setter assosiasjonene i gruppe 2.

Step by step:

  1. Går inn på HeatIt Z-Push Button 2 under Enheter i appen.
  2. Velger Forbindelser og angir Gruppe 2
  3. Vekker push-bryteren ved å holde inn både I og O knappene i minst 3 sekunder, og deretter trykker på I for å angi hvilken gruppe jeg ønsker å assosiere med før jeg velger “neste steg” i appen
  4. Under “Rediger forbindelser” i appen krysser jeg av for en eller to av mine Fibaro Wall Plug
  5. Vekker på nytt push-bryteren før jeg klikker “Ferdig” i appen.
  6. Gjentar step 2 og 3 for å verifisere at forbindelsene er blitt lagt til.
  7. Trykker på knappene på push-button uten at Fibaro Wall Plug slår seg av/på

Jeg har også forsøkt det samme med HeatIt Z-Push Button 8.
Jeg har også fjernet og lagt til både HeatIt Z-Push Button og de enhetene jeg ønsker å assosiere med på nytt i appen uten at det hjelper.

PS: Når jeg forsøker å assosiere med f.eks. Fibaro Dimmer 2, så er det litt uklart hvilken kanal jeg skal assosiere med - 0 (lifeline) eller den som styrer lyset (1 eller 2) - jeg har forsåvidt forsøkt alle alternativer.

Jeg skal på hytta i høstferien (27/9-4/10), så da kan vi evt. se på dette sammen. Jeg har gitt dere tilgang.

Frode.

Den er grei! Ring gjerne support nummeret 51 20 44 54 når du er der, så kan vi se på det :slight_smile:

Supert - det skal jeg gjøre.

1 Like

Hei. Jeg ringte dere på support i dag og snakket med Øystein. Han ga meg et tips: Alle enhetene som skal være med i en assosiasjon må være lagt til i systemet med samme kryptering. Jeg har hele tiden lagt til alle enheter med “Sikker inkludering”, og det har ikke virket. Jeg forsøkte nå å legge til HeatIt Push 2/8 og Fibaro Dimmer 2 og Fibaro Wall Plug med “Tvinge frem usikker inkludering”, og da får jeg satt opp assosiasjoner mellom disse uten problemer. Problemet har med andre ord noe med kryptert kommunikasjon mellom disse å gjøre.

3 Likes

Hei, forsøker også å få til Z-push 8 og Fibaro dimmer 2.
Får koblet til og assosiert via gammel app, men får ikke til å dimme lysene? Av og på fungerer greit. Benytter gruppe 2.
Har du noen erfaringer med å benytte Z-push for dimming?

Fungerar greit her. Om det ikkje funkar, prøv å ekskludera z-push button og inkludera igjen nærare hub, for så å vera nær dimmeren når du legg inn assosiasjonen på nytt.

Bruk “inkluder kjente enheter raskere” - har hatt litt trøbbel med denne, men når eg fyrst har fått assosiert med denne opsjonen på, ser det ut til å fungera betre (relevant for ny app).