Hvilke bokser / «tiles» på app dashbord finnes?

Hei, hvilke bokser / fliser / «tiles» er tilgjengelig på Futurehome appen sitt dashbord?

Jeg har:

  • Klima
  • Sikkerhet
  • Elbillader
  • Energi
  • Belysning
  • Trygghet
  • Apparater
  • I forrige leilighet hadde jeg styring av markise, men husker ikke navnet på boksen

Men hvor mange finnes det, og hva heter de øvrige? :smile:

Aha, det står her ja :smile:

Solskjerming og Media er de siste :+1:t3:

1 Like