Sikker / Usikker inkludering av enheter

Vet at sikker inkludering stjeler mye av nettverket. Finnes det noen måte man kan undersøke enheter for om man har inkludert de på «feil» måte for å eventuelt kunne rydde opp i unødvendig treghet?

Ingen som vet?

Hei!
I thingsplex kan man se dette.
Åpne adapter listen, klikk på ‘service’ for aktuell enhet. Deretter trykker man på den øverste “banneren” for å ekspandere. Der vil Security vises.
Legger ved bilde av en IDLock;

Takk @espen. Hvis jeg finner noen er vel eneste alternativet å ekskludere de å legge de inn på nytt? Kan vel være fornuftig å rydde opp i dette?

Man kan ikke endre sikkerhets nivå uten å ekskludere for å så legge til på nytt.
Kan være nyttig å rydde opp i det da f.eks det er ikke mulig å sette assosiasjoner på tvers av ulike sikkerheter.