Skagerak Nett - Strømfleks prosjektet i Vestfold og Telemark

Har du lyst til å bidra til det grønne skiftet ved å dele ubrukt strøm? Prosjektet går ut på å teste fremtidens energiløsninger og hvordan vi kan fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet i hjemmene våre.
Spesielt med dette prosjektet er at kundene installerer en Flex app i Futurehome, en del av Playground. I Flex app velger man hvilket utstyr/ devicer som skal inngå i avtalen. Det utstyret som er valgt kan styres av nettselskapet gjennom en flåtestyring av mange husholdninger innenfor samme område samtidig.

Vi har samlet alle spørsmål og svar i dette prosjektet her.

Prosjektet varer fra 1. oktober 2020 til 31. desember 2022. Det er mulig å melde seg på frem til 28. desember 2020. Vi tar forbehold om at Skagerak Nett skal godkjenne alle som deltar:
Skagerak Nett tilbyr kundene å installere en Futurehome smarthus løsning gratis som en del av prosjektet. Har du allerede Futurehome kan du også delta. https://www.skageraknett.no/bannerliste/boligfleks-article2918-2667.html

Kontaktinformasjon:
Skagerak Nett: Stromfleks@skagerakenergi.no
Herøya Elektro: post@heroyaelektro.no og tlf: 35 55 10 33
eller Futurehome support.

Futurehome har også samarbeid med flere nettselskaper, det finner du omtalt her: https://join.futurehome.io/energi-prosjekter/

Slik styrer vi energien hos deg
Som en del av StrømFleks installeres en funksjon på din Futurehome smarthub som heter “Flex app”. Du finner denne under Playground i Futurehome app’en. Installatøren setter opp denne og velger de enheter som er installert i din bolig, f.eks. termostater og varmtvannsbeholder. Når enhetene er valgt, velges detaljer som tidspunkter osv. Sammen med installatøren gir du samtykke til å starte Flex funksjonen som gir Skagerak Nett anledning til å bruke fleksibilitet i din bolig. Da starter vi analyse av ditt energiforbruk opp mot tidspunkter som Skagerak Nett har utfordringer i strømnettet, det kan f.eks. være mellom 15-17 på ettermiddagen. Da er det ønskelig å redusere forbrukstoppene. Alle lager middag, så på dette tidspunktet er det da ønskelig å redusere forbruket på varmekabler og varmtvannsbereder. Dette vil da gjøres automatisk og skal ikke gå ut over komfort i din bolig.

Som bruker får du melding til din smart telefon, i Futurehome app, når enhetene skal kobles ut. Hvis du
ønsker å avbryte, fordi det ikke passer denne dagen, kan dette gjøres i Flex app.
Alle hendelser som utføres i ditt hjem vil du alltid kunne finne i tidslinjen i Futurehome app.

Flåtestyring av energi
Mer bruk av strøm – samtidig – betyr økt press på strømnettet. Vi håper vi kan bruke nettet smartere. I din bolig monteres en enhet på strømmåleren som avleser sanntidsforbruket av energi i din bolig. En såkalt HAN enhet (se bilde). Basert på ditt forbruk beregnes en «baseline» for hvordan ditt forbruk vil være i morgen.

Hver enkelt enhet som er registrert i «Flex app’en» analyseres i forhold til forbruk, og det gjøres en
beregning av mulig reduksjon i energiforbruket hvis bruk av disse forbruksenhetene flyttes til et annet
tidspunkt på døgnet. Den totale fleksibiliteten for husholdningen (sum av alle forbruksenheter som er registrert i Flex app) overføres til Skagerak Nett. Skagerak Nett vil så ta i bruk styring og benytte denne fleksibiliteten i perioder der det er stor belastning i strømnettet i disse områdene.

Hvilke enheter bruker vi for styring?
Prosjektet har valgt følgende enheter som installeres etter nærmere avtale:

I tillegg er det planer om å støtte styring av elbil ladere, hjemmebatterier og solceller.

Er det begrensninger på mitt smarthus med denne løsningen?
Det er ingen begrensninger for deg med smarthus på hvordan du kan styre ditt eget smarthus. Du kan lage dine egne automasjoner i Futurehome, du kan knytte til strømleverandører som lar deg styre hjemmet f.eks. Tibber, du kan velge hvilken strømleverandør du vil.

Prosjektet Strømfleks vil beregne din mulige fleksibilitet i en helt normal situasjon, og tilby denne som en ressurs i strømnettet. Hvis fleksibiliteten blir aktivert for en periode får du som bruker melding om dette i Futurehome app. Hvis du prøver å skru på enheten i den perioden den er låst mot fleksibilitet (f.eks. mellom 15-17) får du beskjed i Futurehome app at den er låst mot funksjonen. Det er mulig å deaktivere prosessen.