Strømkontroll - 12 billigste og dyreste timer

Bruker i dag strømkontroll for å holde nettleia på et passende trinn, og det løser strømkontroll godt så langt (trenger flere støttede enheter, men det er en annen sak).

Det jeg ikke liker med strømkontroll er at blant annet elbil-lader er på i de 12 billigste timene og av i de 12 dyreste i inneværende døgn. Jeg benytter en ekstern løsning for å smartlade bilen og den tar hensyn til strømprisen også dagen etter, som kan være vesentlig dyrere enn de “dyre” timene inneværende dag som strømkontroll styrer etter. Dermed opplever jeg støtt og ofte at ladingen blir dyrere enn den hadde trengt å være, siden strømkontroll har skrudd av lading i “dyre” timer,som i realiteten er billige.

Jeg ønsker meg derfor at man kan skru av delen av strømkontroll som handler om billigste og dyreste timer på selvvalgte enheter, men samtidig ha på funksjon for å ikke gå over et forhåndsbestemt trinn. Billige og dyre timer fungerer bedre på f.eks varmtvannsberedere og eventuelle ladere uten annen smartstyring, men det gir ikke ordentlig smart-lading og derfor bør dette kunne skrus av på laderne.

Flytt gjerne innlegget om det burde vært postet et annet sted, men dette er i hvertfall et sterkt ønske fra meg for å gjøre løsningen bedre :blush:

3 Likes

Tusen takk for bra innspill.
Jeg har meldt dette videre til produktutviklingsteamet :+1:

1 Like