Strømpris

Hvis man har 2 strømpris automasjoner, en som sier strømpris 1% lavere enn snitt og en annen som sier strømpris 10% lavere enn snitt, hvem vil da ha presedens på 10% lavere (og mindre), og hvordan avgjøres dette?

De kjøres vel etter hverandre, usikker på rekkefølgen.em kan løses ved å legge de inn i en flow i TP. Da kan det styres greit i den rekkefølgen du ønsker.