"Tilleggfunksjoner > grunnleggendetjeneste"?

Jeg synes forklaringen til hvert av valgene inne på de enkelte enheter er sterkt fraværende - hva betyr f.eks “grunnleggendetjeneste” som tilsynelatende kan endres trinnløst fra 0-255?

Og hva med “omslag aldri fjernet”? Er det en rar oversettelse, eller bare noe jeg ikke forstår? Savner at man kan klikke på ting, eller kanskje et lite info-ikon ved siden av, for å få litt mer detaljer på et språk som er forståelig for legmenn.

1 Like

Eg er einig i at der trengst ein språkvask mange plassar i appen. Det med omslaget går på den “sabotasjevarslinga” som enkelte einingar har (til dømes Aeotec Multisensor 6), som gjev beskjed viss eininga vert forsøkt fjerna frå innfestinga si.

Grunnleggjande teneste er, slik eg forstår, ei teneste som er inkludera i særs mange Z-Wave-einingar. Skalaen kan representere til dømes eit dimmespekter (0-255), eller berre av (0) og på (255). Eg meiner denne er inkludera med tanke på å gjere FH kompatibel med flest mogeleg einingar sjølv om dei ikkje er direkte støtta. Dette er i alle fall slik eg har forstått det, så lyt heller nokon med større innsikt rette på meg viss eg tek feil. :blush: