Vannbåren varme, styring

Hei, er det nokon som har erfaring med smart styring/regulering av vannbåren varme?

Eg tenkjer det burde finnast eit system som tilfredsstiller følgjande:

 • Interface/integrasjon mot Futurehome/Google home/App (Z-wave/zigbee/MQTT etc.)
 • Bruk av eksisterande z-wave/zigbee infrastruktur som repeater (for batteridrevne veggmonterte temperaturfølerar) (ekskluderer vel igrunn alle, bortsett frå HeatIt Z-water)
 • Trinnlaus regulering av aktuatoråpning (dvs ekskluderer HeatIt Z-water som er ein av/på regulator)
 • Gjerne med automatisk innlæring av reguleringsparametre ved innkjøring, ift. størrelse på rom etc
 • 24V, for bruk mot eksisterande aktuatorer (ekskluderer Roth Touchline SL)
 • Gjerne med muligheit for infraraud temp-måling (for badegolv)
 • 16 aktuatorar, per i dag er disse fordelt på 14 soner men eg kan til nøds redusera antall soner

Så langt har eg ikkje funne noko system som tilfredsstiller krava. Har foreløpig sett på:

 • Heatit Z-water
 • Danfoss Icon
 • Roth Touchline SL (Softline)
 • Uponor Smatrix Wave

Ettersom det ser ut til å bli vanskelig å finna eit system som tilfredsstiller alle krava tar eg gjerne også mot erfaringar med disse og! :slight_smile:

PS: Er klar over at “nattsenk” ikkje har den store gevinsten på vannbåren varme pga treig respons i systemet - grunnen til at eg ynskjer eit “smart” system er hovedsaklig for enkelt å kunna senka settpunkt frå app når eg drar bort for lengre periodar og heva opp igjen når eg er på veg heim.

Me brukar Heatit Z-TRM3 kopla direkte mot aktuatorane. Ein føresetnad for å kunne få til dette er sjølvsagt at du har mogelegheit for kabling mellom termostat og aktuator. Eg tenkte no uansett eg ville nemne dette som eit alternativ. :slight_smile:

1 Like

Ja det høyrest ut som ei elegant løysing - verdt å ta med i vurderinga for den som har trekkjerøyr tilgjengeleg eller skal byggja nytt. For min del har eg så mange soner uten stikk/trekkjerøyr at eg vil nok gå for ein trådlaus variant.

1 Like

Finnes det trinnløs styring av aktuatorer? min erfaring med vannbårenvarme aktuatorer er at enten får den strøm ellers så får den ikke strøm (av/på)Uansett er den kun åpen når du og termostaten vil det :wink:

Hei,

Jeg står i omtrent det samme dillemaet som deg og vet ikke hva jeg skal velge.
Hva endte du opp med å velge?

I tillegg ønsker jeg nok litt mer å utnytte perioder på døgnet hvor det er “lave” strømpriser og varme litt ekstra i betonggulvene i underetasje for så å bruke mindre strøm i den påfølgende “spiken” i strømprisen.

Har kjøpt Danfoss Icon Master Controller med Zigbee modul, men har ikkje hatt anledning til (eller rettare sagt behov for) å setja det opp endå. Har gjort ein test i dag men ser ikkje ut til at Zigbee modulen lar seg inkludera i Futurehome dessverre. Så dermed ser det ut til at eg må få endå ein gateway i hus, med mindre me når fram med denne Device support requesten…

Ja google PWM (Pulse Width Modulation).

Jeg har styring av tur-temperaturen på anlegget basert på utetemperatur, kunne det vært et alternativ til trinnløs styring? Anlegget mitt er forholdsvis nytt, så kan ikke dele så mye erfaring enda.

Interessant løsning. Har du 230V aktuatorer da? Har selv termostatstyrte aktuatorer med kablet forbindelse, så jeg kunne i prinsippet byttet ut termostatene med Heatit Z-TRM3. Men aktuatorene mine er 24V så vidt jeg vet, og går da via en styringsenhet. Og alle steder jeg leser står det at Z-TRM3 må kombineres med Z-Water hvis du har vannbåren varme.

Stemmer, 230 V aktuatorar. Du måtte i så fall ha bytta for å få til same opplegget som me brukar.

Som du seier så står det at Z-TRM3 lyt kombinerast med Z-Water for å styre vassboren varme. Eg sendte ein gong ei melding til Heatit via Facebook-sida deira for å spørje om kvifor dei ikkje skreiv om den løysinga eg brukar. Eg fekk dette til svar:

Hei. Det er ingen grunn til at det ikke skal gjøres slik som du har gjort. Men for de fleste så er det ikke mulig å kable helt frem. Men hvis det er mulig så er det en enda bedre løsning.

Det eg ser på som den store fordelen med å gjere det slik me har gjort det er å fjerne eit “unødvendig” mellomledd. Om dette er løysinga for deg/dykk kjem vel an på kva det kjem til å koste å byte ut alle dei aktuelle aktuatorane.

1 Like

Veldig interessant. Kan du da koble flere aktuatorer til samme termostat? Antar det er mulig med en ren parallell-kobling vha. sukkerbit? Og siden det er 230V bør vel en fagmann gjøre den jobben…
Aktuatorene mine har tatt kvelden en etter en i det siste, så jeg har ikke brukt termostatene på en stund. Så jeg må uansette ha nye hvis jeg skal fortsette å ha termostatstyring. Mulig jeg prøver i ett rom om gangen. Takk for praten :slight_smile:

1 Like

Det skal ikkje vere noko problem å parallellkople fleire stykke, nei. No får eg ikkje sjekka akkurat no, men eg lurar på om ikkje me har nokon som er kopla slik her i huset.

Skal gå heilt fint med z-water, men på andre meir avanserte modellar (feks Danfoss Icon med automatisk innlæring og pulsbreddemodulasjon) er det frårådd av produsenten.

Det var direktekopling mot Z-TRM3 eg tenkte på, ikkje Z-Water. :blush:

Hvorfor er trinnløs justering av aktuatorer et krav?

Jeg har ikke svar på alle dine spørsmål men deler mitt oppsett og planer. Dette har fungert fint og er forholdsvis enkelt:

Varmepumpe styrer tur etter utetemperatur, den har to sløyfer med ulik kurve; en for gulvvarme og en for radiator.

Vurderer å koble en overstyring mellom varmepumpe-styring og kontaktor for el-tilskudd slik at jeg kan overstyre effekt basert på strømpris/total effekt. Ikke gjort enda.

Sløyfene styres av 230v aktuatorer koblet til Z-water.
Har både z-trm3 og z-tmp2 assosiert til tilhørende soner (kanaler) i z-water.

Noen rom bruker fortsatt kun en batterisensor for temp og z-water direkte i FH. Planen er å bytte til z-temp2 her.

For radiatorer har jeg endt opp med Danfoss etter å ha kastet ut Fibaro.

Har både elektrisk og vann på badegulvet, her er z-trm3 i bruk for strøm og vann kun manuelt regulert. I praksis setter jeg el-varme til 10C når jeg bruker vann noe som ikke er et problem ettersom tur-temp uansett er styrt av utetemperaturen. Kunne likevel ønske meg en løsning der jeg kunne veksle mellom strøm/vann enklere. (Les: bruke z-trm3 til å styre begge)

Er fullt klar over at av/på aktuatorar gjer jobben heilt greit og eg vil sannsynlegvis ikkje merka forskjell men om målet er å maksimera levetid og reguleringsevne så tenkjer eg det er ein forutsetning ja. Masterregulatoren eg er i ferd med å erstatta har “trinnlaus” regulering og systemet med bergvarmepumpe (vann til vann) er designa for dette. Derfor tør eg ikkje endra til av/på regulering som potensielt vil kunna gi økt slitasje både på varmepumpa og på aktuatorane.

Har foreløpig ikkje satt meg godt nok inn i systemet men innbiller meg at enkel av/på regulering dessuten vil kunna føra til økt frekvens på innslag av elektrisk backupvarmar (og dertil økt strømforbruk), ettersom denne i teorien vil kunna respondera hurtigare på plutselig økt flow enn kva varmepumpa er i stand til.

Hei. Kan jeg spør hvilken sensor du bruker utendørs?

Det er en EKR-modul til Bosch tronicheat 3500 elkjel som er tilkoblet en enkel uteføler.

Hei Torfinn,
Takk for info!
Har mulighet for kabling. Kunne du delt hvilken aktuatorer på 230v du bruker med Heatit Z-TRM3?

Hei! Beklagar seint svar, eg måtte vente til eg kom på PC-en att og fekk sjekka i tilbodet frå røyrleggjaren. :blush:

Me har desse her: