Varmekabler endrer ikke grader! Kan jeg snart få hjelp?

Har prøvd å få hjelp av support 10 ganger vedr dette problemet. Ble lovet at en utvikler skulle se på det og det er nå snart 2 måneder siden (??!) Har forsøkt å ringe flere ganger men det blir bare feid under en stol da ingen vet noe. Ved modusskifte endrer ikke temperaturen på termostaten seg. Appen tror at den har endret seg men går jeg inn under kansler hvor termostaten ligger så står den fortsatt uendret. Kan jeg snart få hjelp til dette problemet?? Lei av å våkne til kaldt hus eller å oppdage at varmen har stått på full fart hele natten!

Hvilken termostat er det du har?

Heat it Trm 3 @Svein-Olav

Dette må jeg sjekke.

Har en slik som styrer vannbåren gulvvarme i stua.

Jeg er rimelig fersk på dette. Hva mener du med “kansler”? Mener du egentlig kanaler?

1 Like

Ser ut som under det andre bildet at temperaturen er endret men om du ser i undermenyen til valgt rom (bilde 1) så har den ikke endret seg. Heller ikke på termostaten.


Jeg har det samme, og det fungere hos meg. Men iconene jeg har er ikke det samme. Første jeg har er “termostat” og din er “None”. Kanskje sjekk om det er mulig og forande den i settings? Jeg vet ikke om det hjelper, men kanskje verdt en forsøk…

Jeg har testet ved å endre mellom forskjellige modus hjemme, borte, ferie som alle har forskjellige temperaturer, og det fungerer helt fint hos meg.
Jeg kan velge modus ferie og sjekke set-temp til termostaten i samme vindu som du viste til, og der står det 12 grader som er riktig.
Hvis jeg velger “Hjemme” og sjekker på nytt, så er temperaturen endret til 21 grader.
Så hos meg virker det som forventet.

Følg litt med på det. Fungerer 50% av tiden hos meg, men langt fra alltid.

Jeg har det på samme måte som @Mariius og grunnen til det ser du nedenfor.

Dette fungerer både hjemme hvor jeg styrer vannbåren varme og på hytta hvor jeg styrer varmekablene på badet.

1 Like

Samme problem her, men kun i ett rom. Jeg har elko super som termostat. Andre rom fungerer fint.

Ting ser ut til å fungert rimelig greit hos meg uten at kanal 2-4 er lagt inn i noe rom (av installatør). Hva er (normalt) konsekvensen av at kanal 2-4 ikke legges inn ? Hva har gått galt som jeg ikke har oppdaget ? :slight_smile:

@smbjerke:

Hvis det virker, så er vel alt såre vel?

Er litt usikker på hva du mener med at kanal 2-4 ikke er lagt i noe rom.
Mener du kanal 2 og 4, eller mener du kanal 2, 3 og 4?

Ref. figuren jeg la inn tidligere:

Kanal 2 er den interne romføleren i termostaten. Hvis du bruker denne, så skal den ligge i samme rom som kanal 1 (termostatens set/innstilte temperatur).
Kanal 3 er ekstern kablet romføler. Hvis denne brukes, så skal den legges i samme rom som kanal 1.
Kanal 4 er gulvføler og skal legges i samme rom som kanal 1 hvis det brukes gulvføler.

På selve termostaten må man i tillegg velge hvilken føler eller kombinasjon av følere man bruker:

F = Gulvføler
A = Intern romføler
AF = Intern romføler kombinert med gulvføler
A2 = Ekstern kablet romføler
A2F = Ekstern kablet romføler kombinert med gulvføler

NB! Hvis man bruker 2 følere i kombinasjon, så vil den respektive kanalen vise den temperaturen som den måler, mens den temperaturen som vises i FH er gjennomsnittet av de 2.

Vedlagte bilde viser info fra Z-TRM3 på badet på hytta, hvor jeg bruker en kombinasjon av intern romsensor og gulvsensor (AF-mode).

Hei og takk. Det jeg mener er at bare kanal 1 var lagt inn av installatør. Kanal 4 burde ha vært lagt på alle rom, i tillegg kanal 2 for rom med elektrisk oppvarming. Dermed kunne jeg hjeller ikke lese av temperatur i rommet på en enkel måte…
Lurer også på hva “Set as main temp sensor” betyr i praksis… Den påvirker i alle fall ikke hvilken (snitt)temperatur som vises for rommet.

Kanal 1 er set-temperaturen. Dvs. den temperaturen du vil at det skal være i rommet og skal ligge i aktuelt rom som termostat.
Denne vil du så kunne styre både fysisk fra selve termostaten og fra app´en.

Kanal 2 er aktuell der du ønsker å benytte den innebygde romføleren i termostaten.

Kanal 3 er aktuell om du bruker en ekstern kablet romføler.

Kanal 4 er aktuell å legge inn i de rom hvor du har gulvføler, dvs. en føler som ligger i selve gulvet.

Kanal 2, 3 og 4 er uavhengig av om du bruker elektrisk varme eller om du styrer en aktuator/ventil for vannbåren varme.

Der du bruker elektrisk varme er varmekabelen koplet som last på baksiden av termostaten.

Hvis du bruker vannbåren varme, så kan dette løses på minst 2 måter:
1 - 230V aktuator som er NC (normally closed) som koples som last på samme måte som en varmekabel. Dvs. når termostaten kopler inn så gir den strøm til aktuatoren som åpner og slipper varmt vann ut i gulvsløyfa/gulvsløyfene.
2 - Termostaten kommuniserer trådløst (Z-Wave) med en styringsenhet, f.eks. Heatit Z-Water som i sin tur styrer en eller flere aktuatorer.

På hytta bruker jeg Z-TRM3 direkte mot varmekabel på badet.
Der bruker både kanal 2 og kanal 4, da det etter litt prøving og feiling fungerer best for å få en mest mulig jevn og komfortable termperatur både i rommet og på det flislagte gulvet.

Hjemme har jeg en Z-TRM3 på stua som kommuniserer med en Heatit Z-Water som i sin tur styrer 2 aktuatorer, da jeg har to sløyfer i gulvet på stua.

Når det gjelder “main temp sensor” så har jeg ikke skjønt hensikten.

1 Like

Sånn ser det ut i app´en hos meg hvis jeg legger kanalene 2, 3 og 4 til “ingen rom” som “ingenting”.

Jeg ser og kan endre ønsket temperatur i rommet, men jeg ser ikke hva faktisk temperatur er.

Hvis jeg så legger kanal 3 (ekstern kablet romføler) inn i det aktuelle rommet, så ser jeg også den faktiske temperaturen i rommet i app´en (orange skrift oppe til høyre).

Svein-Olav, hvorfor legger du i det hele tatt inn kanal 2?

Hei og takk igjen, det er slik jeg (nå) har skjønt det! Men det hadd vært flott om “rombildet” også hadde en indikator for på/av, slik som det røde lyset på den fysiske termostaten.
Da har vi et mysterium igjen; hva skal vi med “Set as main temp sensor”…

For å blande meg i noe jeg ikke har greie på under aktuelt tema, så tar jeg en råsjans på at “Set as main temp sensor” ikke har noen betydning overhodet for noenting. Det er min erfaring, men hadde vært interessant om det kom nå noen motargumenter.

Jeg har eksperimentert litt og det tror jeg er rett - den gjør ingen ting… :rofl: