Z-TRM3 og visning av forbruk (kWh)

Heisan, jeg har fire Z-TRM3 termostater fra HeatIt installert i huset; kjøkken, stue, kjellerstue og bad. Jeg har et ønske om å kunne se hvor mye hver og en av dem forbruker i strøm pr tidsenhet.

Per i dag nyttes FH kun til nevnte fire Z-TRM3 sensorer. I tilleg har jeg også koblet opp Tibber Puls. Øvrige enheter er ikke koblet til.

Fra Plaground har jeg installert Event Collector, og som skal gi bruker statistisk informasjon om forbruk på enhetene som er koblet mot Smarthub’en.

I FH appen sit åpningsbilde ses forbruket her og nå (Energi). Når jeg dobbelklikker på dette ikonet (Energi) kommer jeg over i nytt skjermbilde, og i dette bildet velger jeg ikonet lokalisert øverst og midt på skjermen (ser ut som graf/søylediagram). Jeg får da vist samlet forbruk (kWh), enten som time- eller dagsoppløsning for alle de fire Z-TRM3 samlet. Dette er vel og bra, men jeg har et ønske om å se dette hver for seg.

Er det mulig?

1 Like

Ligger et ønske på canny som kan ligne: Add devices to Energy view | Voters | Futurehome

Dette ønsket på canny har jeg ikke sett før. Og ja, det er akkurat det jeg er ute etter. Mao ikke mulig pr nå?

Du kan sjå forbruk for kvar enkelt enhet i Thingsplex

Ja, men du ser ikke forbruke feks siste dagen eller siste uka?:slight_smile: