Feil status på utstyr i app

Jeg har vært bruker av futurehome ett års tid nå og har veldig blandede erfaringer. Jeg har hatt mange problemer, men det jeg har mest problemer med og som svekker min tillit til systemet er at appen viser ikke reell status på utstyret.

Jeg har classic hub og “gammel” app.

Styrer panelovner med fibaro smart plug. Her kan jeg oppleve at status i app ikke er riktig i forhold til reell tilstand på smart plug. Jeg kan stå ved ovnen og se at den er på, skru av i appen, og se at ovnen er på men at status i appen endres til av. Dette har skjedd flere ganger og det kan enten skyldes at hub trenger en restart eller at fibaroenheten har hengt seg opp. Har opplevd begge deler. Det er jo åpenbart at systemet baser sin status på min kommando og ikke faktisk leser status fra fibaro-enheten.

Jeg har også implementer fibaro smart implant for å styre ventilasjonsanlegget. Foreløpig bare “tørrtestet” styring av et rele. Her har enheten stått i nettverket en stund uten å bli brukt, men for noen uker siden koblet jeg av strømmen til enheten. Appen har fortsatt ikke oppdaget at denne enheten ikke fungerer. Den viser ingen feilmelding og viser en temperatur som om alt er normalt.

Dette var bare to av de mest alvorlige feilene jeg har opplevd med systemet. Som automasjonsingeniør har jeg jobbet med tilsvarende utstyr i industrien og jeg mener det er noe fundamentalt feil med oppbygningen av systemet når systemet er i stand til å vise feil status til brukeren.

Jeg mener bestemt å ha sett på forumet tidligere at flere har opplevd det samme. Nå har jeg vært ute av forumet en stund og lurer på om det har kommer noen løsning på problemet med feil status?

4 Likes

Hei!
Status skal basere seg på rapport fra enheten, og ikke kommandoen.
Inne på enheten i “avansert” fanen kan en se timestamp for siste mottatte beskjed. I ny app vises det litt enklere ved å trykke på verdien for å se når de ulike verdiene er fra.

Monitorering av zwave enheter (om det er kontakt) er ikke noe vi har støtte for i dag. Så siste status fra enhet vil fortsatt vise i appen. Du kan legge inn et forslag på feedback.futurehome.io om ønskelig :slight_smile:

1 Like

Viktig poeng å ha med seg dette - i motsetning til industri der alt frå enkeltkomponentar til system er optimalisert for å vera fail-safe (med alt det medfører av kostnader til nettstrøm, kabla nettverk, og redundans, redundans og atter redundans), så er vel z-wave protokollen designa frå grunnen for å kunna bli produsert til overkommelig kostnad og kanskje viktigst - for å fungera lengst mulig uten å skifta batteri

For sikkerheitskritiske funksjonar (som feks inneber varmestyring) ville eg aldri ha basert meg på z-wave aleine - apparatet MÅ ha ein innebygd regulering som kuttar ved for høg temperatur og trass i at eg har smart plug på moccamasteren som kuttar straumen når eg forlet huset, skrur eg alltid av med brytaren i tillegg :slight_smile:

Z-wave kan ha ein nyttig funksjon som “ekstra”-barriere - i tillegg til å regulera temperatur på ein smartare måte enn ein ellers kunne fått til, kan den kutta straumen på kaffitraktaren og potensielt avverga eit branntilløp når røykvarslaren detekterer røyk i rommet - men fail-safe blir det aldri når det skal selgjast til den prisen det har :slight_smile:

2 Likes

Akkurat det du @espen nemner her var ein del av intensjonen med dette forslaget mitt på Canny:

Elles så ser eg poenget til @jon om at ein ikkje kan forvente eit industrielt nivå av kvalitet og redundans av eit Z-Wave-system. Likevel meiner eg mykje kunne vore gjort for å forbetre dette. At systemet har meir kontroll på og oppfylging av einingar som ikkje svarar meiner eg hadde vore eit langt steg i rett retning. :blush::+1:

1 Like

Torfinn setter pekefinger på et elementært problem pr i dag. Dette fungerte tilnærmet perfekt for 5 år siden hos FH. Det kan oppleves som FH ikke tar denne tilbakemeldingen slik det bør oppfattes, at nettopp ting som har fungert før bør være noe man minimum bør kunne forvente nå. Håper virkelig dette ligger på FH sin agenda uavhengig av Canny.

2 Likes

Det kunne vært så enkelt som et varsel hvis en termostat, temp.sensor osv ikke har sendt noen verdi iløpet av de siste 24 timene. Bare det hadde gjort ting mye bedre👍🏻

1 Like

Jeg forventer ikke industristandard på utstyr, det ble tolket helt feil. Redundans heller ikke. Elementær funksjonalitet er det jeg etterlyser. Det er lagt opp til at man skal kunne bruke utstyret til temperaturregulering av eksempelvis panelovner. Da temperatursensoren min gitt tom for batteri ble panelovnen stående på full spiker. Ingen varsel, jeg merket det selv at rommet var varmt. For meg er det elementært at systemet som regulerer en “prosess” må skjønne at noe er galt når den slutter å motta informasjon om prosessen den regulerer.

@espen hvordan gjør dere det med brannvarsleren hvis dere ikke har kontroll på om systemet har kontakt med den?

2 Likes

Sluttar meg til @Torfinn og fleirtalet her. Personleg etterlyser eg over alt meir feilsøkingsfunksjonalitet (feks muligheit for å manuelt trigga ein “health check” der ein blant anna får identifisert einingar som hubben eller andre einingar ikkje har kommunisert på ei stund) - men for all del - gjerne også feilmeldingar.

Eg benyttar like godt anledningen til å sanka stemmer til denne:

3 Likes

:clap:t2: :clap:t2:

2 Likes

For å vera ærlig har eg nok levd i den villfarelse at fh hadde nokon slags funksjonalitet i bakgrunnen allereie (meinar det fantes i gammal app?) - eller at det iallfall står høgt på prioriteringslista etter lansering av ny software.
Med ein automasjonsingeniør og ein solskjermings-nerd m.fl. på laget er det vel ei smal sak å laga ein flow som dekkjer behovet. Men poenget ditt @Siggen80 er vel at dette burde vera innebygd funksjonalitet for alle som brukar appen?

Lat meg utdypa mitt forslag om “health check”. Merk dette er ikkje ei erstatning for @Torfinn sitt forslag, men det er antagelsesvis enklare å implementera :

  • Daily health check: Flow/feature kjørt daglig som gir notifikasjon for alle antatt sikkerheitskritiske einingar som ikkje har rapportert siste 24 timar (brannvarslarar, varmestyring etc)
  • Weekly health check: Flow/feature kjørt ukentlig for alle andre einingar, som ikkje har rapportert status siste 7 dagar
  • Deep health check: Flow/feature som kan triggast manuelt eller ved å setja opp schedule i appen. Denne vil blant anna søkja etter einingar med lågt batteri, alle døde noder i assosiasjoner, samt “ufornuftige” parametre for dei vanligste typane utstyr. Denne flowen vil måtta kjøra ei god stund (minst 24t) for å fanga opp oppvåkningsintervallet til alt batteridreve utstyr og kan feks generera ein rapport som blir tilsendt på mail.

Kjør debatt!

5 Likes

Løysinga til @jon hadde vore ein veldig god start etter mitt syn. Viss ei slik løysing er enklare å implementere enn det eg føreslår så hadde det vore flott å få noko slikt på plass i fyrste omgang. Så kan ei meir intelligent/automatisert løysing kome etter kvart. :+1:

1 Like

Ja @jon jeg mener sånt burde være innebygd. Jeg har ikke hverken tid eller ork til å prøve å få dette systemet mer intelligent, så med mindre det kommer bedre funksjonalitet fra FH, så blir den skrotet i mitt hus. Jeg er også lei av signalfeil i hytt og pine og et system som ikke fungerer til å styre lyset i akvariumet mitt engang, men det blir litt off-topic i denne tråden. Når det er sagt så kan det være at noen av feilen jeg opplever skyldes z-wave-enhetene i “felt” og at det i seg selv ikke er systemet (FH) som er roten til alt vondt…

Venter spent på om det kommer noe ut av denne tråden.

Hei, ser ikkje ut som nokon frå Futurehome teamet ynskjer å kommentera denne @espen @alivinco, men no er iallfall forslaget lansert på canny. Stem, stem, stem!

1 Like

We (Futurehome) have a solution for intelligent device monitoring, but it isn’t fully integrated into the app yet and also some small tweaking is needed. But we aren’t very far away from releasing it

10 Likes

Fantastic news! :grinning::+1::+1:

1 Like

Anything new to report regarding this @alivinco ?

2 Likes

@Siggen80 - Hvis du fortsatt har problemer med z-wave nettet ditt så sjekk i denne posten her om du finner noe tilsvarende som jeg fant. Hvordan jeg fant og løste problemene står litt nede i tråden.

Smarthub benytter ikke NODE ID 1 på z-wave nett - Support - Futurehome

Takk, jeg skal sjekke!